Bazuar në përbërjen kimike ujë i Alpeve i përmbush të gjitha standardet evropiane për pije, dhe mund të përdoret për të gjitha grupmoshat

  • Preferohet për pregatitjen e ushqimit të bebeve njëkohësisht dhe për pije
  • Ujë i Alpeve u preferohet edhe grave shtatëzëna
  • Njerëzit që vuajn nga dobësimi i kockave mund ta përdorin ujin e Alpeve.
  • Sportistët kanë rastin më të mirë të konsumojnë ujin e Alpeve sepse forcon kockat dhe është i pasur me oksigjen

Mbush ARBËRIA sh.p.k Sektori i prodhimit në Fshatin Koliq-Gollak, lartësia mbidetare 1100 metra.

I certifikuar sipas standardeve evropiane me ISO 22000-2005

PËRBËRJA E UJIT mg/l
Temperatura në Burim 7°C
Ph 7.5

Katiljonet
Natriumi Na+ 5.4
Kaliumi K+ 1.4
Kalciumi CA2+ 36
Magnezi Mg2+ 10.69

Anionet
Bikarbonatet HCO3- 268
Kloruret CI- 7.1
Sulfatet SO42- 8
Nitratet NO3- 0.3
Floruret F- 0.01
Mbetja pas avullimit 180°C 252
Përqueshmëri elektrike 390 µS/cm

Analizat i bëri Instituti i Shëndetit Publik Prishtinë-Kosovë.

Të ruhet në vende të freskëta dhe të errëta. E preferueshme të konsumohet brenda datës së shënuar në tapë.

Porosit Tani