Blersë të nderuar  ju  njoftojme  se Aksioni me  uje Alpeve 2 lit natyral&mineral  fillon   nga  data   11.12. 2023  deri   18.12.2023

(KUSH blen )

2 paleta  Uje  Alpeve 2 lit( natyral &mineral) + 20  kompelta uje Alpeve0.5l
( Fiton  12 Kompleta   uje  Alpeve  2lit Gratis  )

1 paleta  Uje  Alpeve 2 lit( natyral &mineral)+10 kompleta uje Alepve0.5l
( Fiton  6 Kompleta   uje  Alpeve  2lit  Gratis  )

30 kompleta  Uje  Alpeve   2lit ( natyral &mineral)+5 kompleta uje Alepve0.5l
( Fiton   3  Kompleta   uje Alpeve  2lit Gratis  )

20 Kompleta  Uje  Alpeve   2lit ( natyral &mineral) +5 kompleta uje Alepve0.5l
( Fiton   2  Kompleta   uje Alpeve  2lit  Gratis )

10Kompleta  Uje  Alpeve   2lit ( natyral &mineral)  +2   kompleta uje Alpeve 0.5l
( Fiton   1  Kompleta   uje Alpeve  2lit Gratis  )

Me respekt ARBERIA COMPANY Prishtine – TEL: 038 601 655 mob +383 45 739 333