AKSION

Blerës të nderuar ju njoftojme se Aksioni me uje Alpeve 2L do të jetë 1 javor prej datës 05.04. 2021 deri 10.04.2021

KUSH BLEN

5 Paleta Uje Alpeve 2lit + 20 kompleta uje I Alpeve 0.5
(Fiton 32 kompleta uje Alpeve 2lit Gratis)

2 Paleta Uje Alpeve 2lit + 20 kompleta uje I Alpeve 0.5
(Fiton 16 kompleta uje Alpeve 2lit Gratis)

1 Palet Uje Alpeve 2lit + 5 kompleta uje Alpev 0.5 l
(Fiton 8 kompleta uje Alpeve 2 litGratis)

32 kompleta Uje Alpeve 2lit + 5 kompleta uje Alpeve 0.5 l
(Fiton 4 kompleta uje Alpeve 2 lit Gratis)

16 kompleta kompleta Uje Alpeve 2lit + 2 kompleta uje Alpeve 0.5
( Fiton 2 komplet gratis uje Alpeve 2lit Gratis )

8 kompleta kompleta Uje Alpeve 2lit + 2 kompleta uje Alpeve 0.5
( Fiton 1 komplet gratis uje Alpeve 2lit Gratis )

Me respekt ARBËRIA GROUP